Is oth le Stiúrthóirí Champa Saoire Chois Fharraige a fhógairt nach mbeidh cúrsaí gníomhaíochta tré mheán na Gaeilge á reachtáil acu in 2018 ná go deimhin amach anseo, mar is cosúil go bhfuil deireadh ré tagtha don tionscadal oideachais seo. Mar thoradh ar chinneadh Bhord Bainistíochta Scoil Sailearna, an t-iarratas uainn chun an scoil a úsáid leis na cúrsaí a reachtáil inti a dhiúltiú, agus, mar gheall nach bhfuil malairt ionaid atá feiliúnach ar fáil dúinn, níl aon rogha againn ach an Campa Saoire a dhúnadh.

Tá Campa Saoire Chois Fharraige ag feidhmiú i Scoil Sailearna ó 1990 i leith agus is mór againn comhoibriú agus dea-thoil fhoireann agus lucht bainistíochta na scoile tríd na blianta. Is mian linn ár mbuíochas ó chroí a chur in iúl do na mílte tuismitheoirí a chuir a gcuid páistí chugainn i gcaitheamh na mblianta. Glacaimid buíochas, go speisialta leis na tuismitheoirí a chuir de chúram orthu féin focla tacaíochta agus molta a chur chugainn agus a chuir a gcuid bpáistí ag an gCampa Saoire bliain i ndiaidh bliana. Is mór againn bhur dtacaíocht! 

Gabhaimid leithscéal ó chroí leo sin ar fad atá ligthe síos de bharr an chinnidh seo ach, faraoir, níl aon neart againn air. Fágadh an fógra seo go dtí anois ar mhaithe le hachainí a dhéanamh chuig an mBord Bainistíochta agus bhí dóchas fós againn go n-éireodh linn ach ní hamhlaidh a tharla.

Ar deireadh guímid gach rath agus glacaimid míle buíochas le tuismitheoirí agus le páistí as ucht na tacaíochta a thug sibh do Champa Saoire Chois Fharraige tríd na blianta.

Rath Dé oraibh!

 

We, the Directors of CAMPA SAOIRE CHOIS FHARRAIGE regret to announce that we will not be conducting activity courses through Irish for primary school children in 2018 nor indeed in the future, as we are left with no option but to wind up this educational project after 28 years. Arising from the decision of the Board of Management of Scoil Sailearna, - notified to us recently – to refuse our application and appeal to allow us to continue to conduct our courses in the school, and, - as we do not have an alternate venue and this situation is unlikely to change - it seems we have come to the end of the road.

Campa Saoire Chois Fharraige has operated in Scoil Sailearna since 1990 and we appreciate very much the co-operation and goodwill of the management and staff down the years. We take the opportunity to express our sincere gratitude to the thousands of parents that have entrusted their children to our care during that time. In particular, we thank those parents that took the time to write words of support and approval, and to send their children back to us year after year.

We have enjoyed wonderful support and now we offer sincere apologies to all who are disappointed but unfortunately we no longer have a venue.  We have delayed this announcement pending the response to an appeal to the Board of Management and we were still hopeful that we could proceed, ever at this late stage. Alas! That hope has been dashed.

In conclusion, our heartfelt thanks and best wishes to all parents and children for your support of Campa Saoire Chois Fharraige over the years.

Rath Dé Oraibh!

Liam Puirséil               Diarmuid Puirséil       

Indreabhán. Co. na Gaillimhe, Éire, Teileafón / Fax (091) 593195  - E-Mail - campasaoire@eircom.net

Created by ExpressWebs.ie